Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk

De Stichting tot Behoud van Torenuurwerken is een kennis-, informatie- en documentatiecentrum van mechanische uurwerken in Nederland.

Ga naar website >>


Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is het kennisinstituut voor archeologie, monumenten en cultuurlandschap.

Ga naar website >>


Steunpunt Monumentenzorg Fryslân

Het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân ondersteunt overheden, erfgoedorganisaties, eigenaren en beheerders van monumenten, door actuele informatie te verstrekken over de monumentenzorg en het erfgoed in Fryslân.

Ga naar website >>


Gemeente Leeuwarderadeel

Gemeente Leeuwarderderadeel kan op grond van de Monumentenwet op verzoek of op eigen initiatief onroerende zaken aanwijzen als monument.

Ga naar website >> 


Stichting Alde Fryske Tsjerken

Om te voorkomen dat er in de toekomst kerkkgebouwen verdwijnen, neemt de stichting in bijzondere gevallen (rijksmonumentale) kerken over van een kerkelijke gemeente. De Stichting Alde Fryske Tsjerken bezit momenteel 38 kerkgebouwen en 1 klokkestoel.

Ga naar website >>


Documentatiestichting Leeuwarderadeel

De stichting heeft tot doel het verzamelen, beheren en toegankelijk maken van documentatiemateriaal, dat bindingen heeft met de gemeente Leeuwarderadeel.

Ga naar website >>


Railromantiek

Overzicht Noord-Fries lokaalspoorlijnen met onder andere het Dockumer Lokaeltsje.

Ga naar website >>


Stinze Stiens

De website met beschrijvingen van de dokterswoning van de familie van Riemsdijk- Zandee

Ga naar website >>