Het bestuur van de Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel bestaat uit vijf leden die allen op vrijwillige basis hun taak uitvoeren.

- De stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01079853, RSIN 813825398

- De stichting is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status verleend.

- De stichting heeft bankrekening IBAN: NL46RABO 0146 558 48