13 september Open Monumentendag

In het kader van dit thema wil de Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel aandacht schenken aan het vrachtvervoer zoals dat in de laatste decennia van de 19e eeuw tot aan plusminus 1960 plaatsvond. Regionaal waren er talloze zelfstandige vervoerders, die vanuit de dorpen goederen van particulieren en bedrijven haalden en brachten. Voor het noorden van Friesland was het Oldehoofster kerkhof in Leeuwarden het verzamelpunt – bodeterrein – waar alle geadresseerde goederen eenmaal per week werden gebracht, gesorteerd naar plaatsnaam en werden opgehaald door de vervoerders van de betreffende streek. De vrachtrijders deden ook boodschappen in de stad, zoals bijvoorbeeld het vervoer van een kapotte klok van een particulier naar een klokkenmaker, het halen en brengen van kleding naar een stomerij, of voor de timmerman het meegegeven boodschappenlijstje bij Auke Rauwerda af te geven, om de bestelde pakken spijkers en schroeven later op de dag mee terug te nemen.

 

Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel wil voor één maal deze bezorgdienst weer in het leven roepen door het versturen en bezorgen van pakjes door de hele gemeente per - oude - vrachtauto. Daarvoor is het nodig dat zoveel mogelijk mensen een pakje sturen naar mensen in een ander dorp binnen Leeuwarderadeel.

Hoe dat precies moet dat leest u op de vrachtbrief die u kunt verkrijgen bij uw dorpshuis, de Túnmanswente, de balie van het gemeentehuis, en op onze website www.monumentenzorgLeeuwarderadeel.nl (download de vrachtbrief)

Er rijdt een oldtimer vrachtauto met pakjes op 13-9-’14 door de gemeente. Is uw pakje daar ook bij? Lever dan voor 30 mei  de vrachtbrief in met uw adresgegevens bij uw dorpshuis, de Túnmanswente, of stuur het naar: info@monumentenzorgleeuwarderadeel.nl