Grafsteen Grietje Landmeter

Vorig jaar is bij Tresoar te Leeuwarden de oude, bewaard gebleven grafsteen van Grietje Landmeter, de moeder van Pieter Jelles Troelstra, bij toeval ontdekt. Zij overleed op nog jonge leeftijd op 12 mei 1871 te Stiens.

In overleg met de Protestantse Gemeente Stiens heeft het bestuur besloten de steen terug te laten keren naar de begraafplaats bij de Sint Vituskerk om de herinnering aan haar en de jeugdjaren van Troelstra levend te houden.

Vrijdagmiddag 18 mei 2012 om drie uur zal de grafsteen een prominente plaats bij het kerkhof krijgen. De onthulling van de steen zal worden verricht door de heer Bertus Mulder, oud-gedeputeerde voor de PvdA in Fryslân. Ter gelegenheid hiervan zal een gedicht van Pieter Jelles Troelstra worden voorgedragen.

In het periodiek nieuwsmonument treft u enige fragmenten aan van de door Troelstra geschreven herinneringen aan zijn moeder.