Landelijke Open Monumentendag

Met het thema Op reis verbreedt de Open Monumentendag in 2014 horizonten. Op reis laat mensen op 13 en 14 september reizen, over land, over water en door de lucht.


Open Monumentendag 2014 gaat terug in de tijd en vertelt de verhalen van de monumenten; onze getuigen van het verleden. Met reizen, vervoer en transport verhaalt de Open Monumentendag over de dynamiek die daarmee gepaard gaat, de invloed die reizen en vervoer hebben gehad en nog steeds hebben op het aanzien van Nederland, de inrichting van het land en de steden, de manier van leven en het forenzen – zoals we dat in Nederland vandaag de dag doen. Want het gaat niet alleen over toen; de verhalen van toen verklaren het aanzien van nu en inspireren ons voor de toekomst.

Op reis gaat over middelen van vervoer, over mobiel erfgoed, over wegen, sporen en kanalen, over de gebouwde monumenten die daarbij horen, over plaatsen van aankomst en vertrek, over pleisterplaatsen, over werkplaatsen, remises, koetshuizen, werven en natuurlijk veel meer. Want elke gemeente zal zijn eigen draai aan het thema geven en overal in Nederland zal dat in het weekend van 13 en 14 september 2014 verrassende openstellingen en activiteiten opleveren.

2014 is ook het Jaar van Mobiliteit en Mobiel Erfgoed, mede de aanleiding voor de Stichting Open Monumentendag om dit jaar voor het thema Op reis te kiezen.

Comité Open Monumentendag Leeuwarderadeel

Al sinds 2008 heeft de Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel de taak op zich genomen de landelijke Open Monumentendag in de gemeente Leeuwarderadeel vorm te geven. Zij heeft hiertoe een comité ingesteld. Hierin zitten vertegenwoordigers van de kerken Feinsum, Hijum, Jelsum en Stiens; Dekemastate; Martenastate; Túnmaswente en voor dit jaar zullen de dorpshuizen en belangenverenigingen worden betrokken bij dit jaarlijks terugkerend evenement. Dit jaar heeft de stichting vanwege het thema ‘Op reis’ een bijzondere invulling gegeven aan het thema zoals u zul lezen in het nieuwsbericht ‘Reizen en Vervoer’.