Open Monumentendag 2010

Zaterdag 11 september a.s. heeft de Open Monumentendag 2010 als thema ‘De smaak van de 19de eeuw’. Samen met Dekemastate Jelsum en Túnmanswente Cornjum zal Monumenten-zorg Leeuwarderadeel aandacht schenken aan het tracé van de voormalige Noord-Friesche Lokaal-Spoorwegmaatschappij en de daarmee samenhangende gebouwen. Ook zullen die dag een aantal kerken in de dorpen zijn opengesteld.

 

De negentiende eeuw kende stormachtige ontwikkelingen, die het aangezicht van Nederland voorgoed zouden veranderen. Met de industriële revolutie verschenen overal in het land civiele werken, zoals spoorwegen, kanalen en bruggen, en industriële gebouwen zoals fabrieken, abattoirs, gemalen en watertorens. Ingenieurs en constructeurs ontwierpen deze gebouwen en maakten daarbij gebruik van nieuwe materialen zoals gietijzer, staal en gewapend beton. Een eeuw met twee gezichten: dat van technologische vernieuwingen van de industriële revolutie enerzijds, en dat van teruggrijpen naar eerdere bouwstijlen anderzijds.

Medio augustus zullen diverse aspecten uit die tijd, waarin onder andere de spoorremise aan de Lutskedyk te Stiens, maar ook een beeld van het leven van toen in een boeiend programma worden gepresenteerd.
De Open Monumentendag is onderdeel van de Europese Open Monumentendagen, de European Heritage Days.