Open Monumentendag 2011

Thema: nieuw gebruik – oud gebouw

Op zaterdag 10 en zondag 11 september 2011 organiseert de Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel, samen met de plaatselijke kerken, Dekemastate en de Túnmanswente namens de landelijke organisatie de jaarlijkse open monumentendag. In 25 jaar is de Open Monumentendag uitgegroeid tot een van de grootste culturele evenementen van Nederland. Het jubileum wordt samen met de comités en het publiek uitbundig gevierd. Er staan in 2011 tal van activiteiten op stapel. Bij 25 jaar Open Monumentendag hoort een speciaal thema: Nieuw gebruik – Oud gebouw. Centraal staan de monumenten die een nieuwe functie, een nieuw gebruik, een nieuw leven gekregen hebben. Vaak een heel andere dan waarvoor ze ooit gebouwd werden.

In de gemeente Leeuwarderdeel heeft Monumentenzorg Leeuwarderdeel een elftal gebouwen geselecteerd waarvan de functie een andere is, dan waarvoor het oorspronkelijk gebouwd is. Allicht zullen in het landelijk gebied andersoortige panden een verandering van bestemming ondergaan dan in de stedelijke gebieden. Zo zal bijvoorbeeld het gebruik van een boerderij tot woonbestemming op het platteland een bijna vanzelfsprekende mogelijkheid zijn. De vraag is echter welke overweging ten grondslag ligt aan enerzijds het behoud van een gebouw en anderzijds de functieverandering van het gebouw. De een zal hiertoe besluiten om de schoonheid van het gebouw, terwijl de ander dit om economische reden doet. Kortom elk van de gebouwen heeft een verhaal dat de verandering, die de gebruikers of eigenaren er aan hebben geven, duidelijk maakt.

Op onderstaande routekaart van de gemeente treft u de genummerde locaties aan. Deze locaties zullen herkenbaar zijn aan de Open Monumenten vlag en zullen in een aantal gevallen te bezichtigen zijn. Hier zullen de gebruikers eventueel informatie geven. In de andere gevallen rest het aanschouwen van de betreffende panden. De gratis brochure met routekaart geeft in grote lijnen weer welke veranderingen de geselecteerde gebouwen hebben ondergaan. Inhoudelijke informatie kunt u vinden in het boekwerkje ‘Gebouwen met een veranderde functie in Leeuwarderadeel' dat u bij de verschillende locaties kunt aanschaffen voor de prijs van € 4,00. Tevens zijn een aantal kerken in de route opgenomen. Deze kerken zullen zijn opengesteld, en zullen een eigen interessante invulling geven aan de Open Monumentendag.