Open monumentendag 2012

In het weekend van 8 en 9 september is het weer de jaarlijkse Open Monumentendag. Zaterdag 8 september, tijdens de Braderie, zal het gemeentehuis in Stiens speciaal voor deze gelegenheid zijn geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Dit jaar gaan vooral groene monumenten open want het thema is Groen van Toen. U kunt ontdekken hoe de natuur in ons land door de eeuwen heen is ontworpen, beheerd, gebruikt en gekoesterd maar ook zich heeft ontwikkeld. Met het thema ‘Groen van Toen’ gaan we naar buiten, begeven we ons tussen cultuur en natuur en ervaren de groene monumenten.

Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel , Dekemastate, Martenastate en de kerken hebben gezamenlijk de gemeentelijke Open Monumentendag georganiseerd. Met Groen van Toen wordt aandacht gevraagd voor het monument in relatie met zijn groene omgeving. De reden om juist dit jaar voor dit thema te kiezen is dat 2012 het Jaar van de Historische Buitenplaats is. Hierin nemen vooral de beide states een prominente plaats in. Veel groene monumenten zijn nadrukkelijk ontworpen en aangelegd, zoals tuinen en parken, begraafplaatsen, landgoederen en buitenplaatsen.

Zo kunt u de parken van de buitenplaatsen Dekemastate en Martenastate bezoeken maar ook de kerken met de begraafplaatsen. In het gemeentehuis te Stiens is vanaf begin juli een tentoonstelling met het thema Groen van Toen van start gegaan. Hier kunt u o.a. het programma van de Open Monumentendag in Leeuwarderadeel verkrijgen.

Aansluitend bij het thema geven zowel de landelijke Stichting Open Monumentendag als Monumentenzorg Leeuwarderadeel de publicatie Groen van Toen uit en zal te verkrijgen zijn in het gemeentehuis.