Restauratie uurwerk toren Hijum

Drie van de torenuurwerken zijn gerestaureerd in de afgelopen jaren. Het laatste torenuurwerk wordt nu gerestaureerd. In augustus is het uurwerk uit de toren van Hijum gehaald. De planning is dat het uurwerk voor eind dit jaar weer teruggeplaatst wordt. 

Naast de restauratie zullen dit jaar nog de nodige onderhoudswerkzaamheden verricht worden aan de torens van Jelsum, Feinsum en Hijum.