Over klokken en feesten

Eerder meldde Monumentenzorg Leeuwarderdeel al het terugplaatsen van de één van de luidklokken op 12 april jongstleden. Afgelopen week werd het verloop van de gehele restauratie van de Sint Vitus toren beschreven. De lezer is misschien opgevallen, dat er met betrekking tot de kwaliteit van het klokluiden van enige terughoudendheid sprake was.

Welnu, dinsdagmiddag 27 april is het vermoeden bewaarheid. De mensen van de Koninklijke Eijsbouts uit Asten, waar de kleinste klok is gerestaureerd, constateerden bij hun metingen, dat de zogenaamde eigenfrequentie van de toren dichtbij de luidfrequentie van de grootste klok ligt. Datzelfde geldt in mindere mate voor de middelgrote klok. Het gevolg hiervan is dat de toren, zeker bij veelvuldig luiden van de deze klok, ernstige schade kan oplopen. Om niet teveel in technische details te treden, zal het voorbeeld van het commando ‘peloton, uit de pas’ bij het naderen van een brug, vaag herinneringen uit de militaire dienst oproepen. Eén en ander betekent, dat de grote klok voorlopig niet met de klepel zal worden geluid.

Toch zullen de inwoners niet geheel verstoken blijven van het geluid van de klokken. De kleinste klok zal zondagmorgen trouw haar bronzen stem laten horen. En de grote klok zal desondanks de uren met de hamer slaan. In ieder geval blijft vrijdag 21 mei aanstaande de feestelijke beëindiging van de restauratie van de Sint Vitustoren bestaan. Om drie uur kan iedereen genieten van een muzikaal festijn met medewerking van de bekende Friese popgroep ‘Mariusz en de Muzikanten’ tezamen met de beiaard ‘De Palz’, De beiaard zal worden bespeeld door Auke de Boer, stadsbeiaardier van de stad Groningen. In dit verband is het misschien aardig te weten, dat zowel Marius de Boer als Auke de Boer beide woonachtig zijn geweest in Stiens. Voorafgaand aan het officiële deel zal men getuige kunnen zijn van een vermakelijke reprise over een plaatselijke, zeventiende eeuwse godsdienststrijd, waar bij zelfs de Sint Vituskerk het decor is geweest.