Overdacht Sint Vitustoren

Vorig jaar werd na de ingrijpende restauratie de ingebruikname van de Sint Vitustoren  gevierd. Vrijdag  4 maart a.s. zal klokslag 12.00 uur de officiële eigendomsoverdracht van de Sint Vitustoren  plaatsvinden. Bij die gelegenheid overhandigt wethouder Agda Wachter namens de gemeente Leeuwarderadeel de sleutel van de toren aan de voorzitter van de Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel, de heer Gerrit van der Meulen.  Ook zal het monumentenschildje op de torengevel worden aangebracht. Deze toch wel historische gebeurtenis is door iedereen vanaf de Smelbrêge te volgen.