Overdracht Sint Vitustoren vrijdag 4 maart 2011

Op 19 december 2007 vroeg gemeente Leeuwarderadeel in het kader van de Regeling rijkssubsidiëring wegwerken restauratieachterstand 2007 een subsidie aan voor de restauratie van de Sint-Vitustoren van de Nederlands Hervormde Kerk aan de Piter Jellessingel 1 te Stiens. Een half jaar later, op 30 juni 2008 verleende de RACM, tegenwoordig de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de gemeente een subsidie € 167.790,00. Dit was 70% van de begrote kosten, die bijna twee-ënhalve ton bedroegen. Op 25 juni 2008, had de provincie Fryslân al op grond van de eigen subsidieverordening een subsidie verleend van € 33.019,00.

Eind 2008 demonstreert de Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel haar bestaansrecht. Enerzijds was het de betrokkenheid om het restauratietraject namens de gemeente te begeleiden, en anderzijds startte zij met het verwerven van geld door middel van publiekacties en fondsen. Uiteindelijk wist de stichting nog eens € 40.000,- voor de restauratie van de Sint Vitustoren te verkrijgen. Zoals bekend, werd eind mei 2010 de voltooiing van de restauratie feestelijk gevierd.

Al eerder heeft de stichting de kerktorens van de kerken in Feinsum, Hijum en Jelsum van de gemeente in eigendom overgenomen. De laatste gemeentelijke kerktoren is op vrijdag 4 maart, tussen de zesde en zevende klokslag van twaalf uur officieel in eigendom worden overgedragen aan de Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel. Wethouder Agda Wachter, namens de gemeente Leeuwarderadeel overhandigde de oude, oorspronkelijke sleutel van de toegangsdeur in de toren, aan voorzitter Gerrit van der Meulen van de Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel. Om aan te geven dat de toren officieel eigendom is van de Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel , mocht wethouder Wachter het merkteken met hulp van koster Buisman op de muur bevestigen.

Na de officiële handelingen werden de vele genodigden van onder andere gemeente, kerk en belangenverenigingen in de ruimte onderin de toren door de prille eigenaar ontvangen. Hier werd men onthaald op een drankje en een hapje. Bij die gelegenheid ontving wethouder Wachter als dank voor haar bestuurlijke begeleiding, uit handen van voorzitter Van der Meulen een fraai verpakte pot lindehoning, met de verwijzing naar de bomenkrans van lindebomen om de kerk.