Pakjesdag

Pakjesdag een succes
 
De Pakjesdag, die voortkwam uit het thema ‘Op Reis’ van de Landelijke Open Monumentendag 2014, is op zaterdag 13 september een overweldigend succes gebleken. Dankzij de enthousiaste inzet van vrijwilligers uit de dorpen, Dekemastate en Túnmanswente vonden zo’n 200 pakketjes hun weg van verzenders naar ontvanger. Maar vooral aan Brant de Vries, die in gepaste vrachtrijderkledij geheel belangeloos instond voor het vervoer van de vele pakjes, is veel dank verschuldigd.
Die morgen vertrok De Vries geflankeerd door wethouder Rinske van de der Meulen om 10 uur met de oldtimer Citroën naar Leeuwarden, om aldaar het startsein te gaan geven aan de open monumentendag. Aan de voet van de steedse Sint Vitustoren overhandigde wethouder Van der Meulen een pakket producten uit eigen gemeente aan  wethouder Isabelle Diks van de gemeente Leeuwarden. Hoe weinig opmerkelijk, maar juist symbolisch was dit geschenk aan onze buurgemeente gedachtig het adagium van Pierius Winsemius (1586-1644) ‘de voortreffelijckste, voorstemmende ende meest contribuerende grietenij van Oostergo’.
Dat deze laatste beschrijving ook voor de deelnemende monumenten met hun eigen programma opging bleek uit de vele bezoekers. Tijdens deze fraaie, nazomerse dag bezochten zo’n honderd belangstellenden Dekemastate, Túnmaswente, het Doktershús en de opengestelde kerken in Leeuwarderadeel.