Restauratie torenuurwerk Feinsum afgerond

De Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel(SML) heeft dit jaar het torenuurwerk van de toren van Feinsum gerestaureerd. De restauratie is nu afgerond en op 15 december aanstaande zal het torenuurwerk van Feinsum officieel weer in gebruik worden genomen.

De restauratiewerkzaamheden zijn in april opgestart door Vellema uit Hallum. Het uurwerk dateert van rond 1600. Het hele uurwerk is uit elkaar gehaald gestraald en gecoat en daar waar nodig zijn onderdelen gerestaureerd. Daarnaast is het uurwerk wederom voorzien van gewichten zoals oorspronkelijk. De gewichten voor zowel het uurwerk als het slagwerk worden elk uur mechanisch opgetrokken. Het is prachtig te zien hoe het uurwerk van vier eeuwen oud weer loopt.

De werkzaamheden zijn niet beperkt gebleven tot uitsluitend de restauratie van het uurwerk. Zo is er door bouwbedrijf Kolthof een tal bouwkundige zaken verricht aan de toren. Dit betrof het vervangen van de galmborden, het wind- en waterdicht maken van de zolder waar het torenuurwerk staat, maar toch zodanig dat de zolderruimte ventileren kan. Ook moesten er nieuwe eikenhouten balken geplaatst worden voor de ophanging van de gewichten voor het torenuurwerk. Tevens is de wijzerplaat schoongemaakt en de vlaggenmast vervangen. Als laatste is de gehele toren schoongemaakt door een professioneel schoonmaakbedrijf. Kortom de toren van Feinsum kan er weer jaren tegen.

Voor een dergelijke opdracht zijn de financiën van SML ontoereikend. De kosten bedragen meer dan € 30.000,-. SML is om die reden afhankelijke van externe financiële bronnen. Wij zijn dan ook uiterst content dat er een beroep op hen gedaan kon worden. De grootste geldschieter is de provincie Fryslân. Daarnaast hebben we een beroep mogen doen op het coöperatiefonds van de Rabobank en de fondsen van de Stichting P.W. Jansen, Juckema Sideriusfonds, Meindersma-Sybenga, Dinamo en Boelstra-Olivierstichting. Ook de familie Van Riemsdijk en een anonieme schenker hebben bijgedragen.