Stormschade

Maandag 28 oktober 2013 richtte een zware storm veel schade aan. Zo ook het torenkruis van de Sint Vituskerk in Stiens.

Die stond zo scheef, dat dit gevaar opleverde voor de belendingen en de mensen. Woensdagmiddag 30 oktober is het kruis verwijderd om verdere schade te voorkomen.