Welkom op de thuispagina van de Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel

Missie

Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel is een stichting die zich inzet voor het behoud van monumenten in de voormalige gemeente Leeuwarderadeel. De stichting wil dit doel bereiken door monumenten in eigendom te verkrijgen, te restaureren of te onderhouden. Daarnaast wil de stichting de gemeente Leeuwarden adviseren over monumenten en de inwoners informeren over de aanwezigheid en de historie van het cultureel historisch erfgoed.

Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel zoekt hierbij nadrukkelijk samenwerking met eigenaren van monumenten en organisaties actief op het gebied van cultuurhistorie monumentenbehoud en onderwijs.

Op dit moment heeft de Stichting vier Rijksmonumenten in onderhoud en beheer. Dit betreft de torens van Jelsum, Stiens, Feinsum en Hijum. Dit is inclusief de torenuurwerken.

Financiële middelen komen voort uit subsidies, fondswerving, donaties en schenkingen.

 

content image

Nieuws

Restauratie uurwerk toren Hijum

27-09-2018

Drie van de torenuurwerken zijn gerestaureerd in de afgelopen jaren. Het laatste torenuurwerk wordt nu gerestaureerd. In augustus is het uurwerk uit de toren van Hijum gehaald. De planning is dat het uurwerk voor eind dit jaar weer teruggeplaatst wordt. 

Naast de restauratie zullen dit jaar nog de nodige onderhoudswerkzaamheden verricht worden aan de torens van Jelsum, Feinsum en Hijum.

Lees verder

Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel heeft een nieuwe website!

20-08-2018

Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel heeft een nieuwe website!

Lees verder