Welkom op de thuispagina van de Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel

Missie

Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel is een stichting die zich inzet voor het behoud van monumenten in de voormalige gemeente Leeuwarderadeel. De stichting wil dit doel bereiken door monumenten in eigendom te verkrijgen, te restaureren of te onderhouden. Daarnaast wil de stichting de gemeente Leeuwarden adviseren over monumenten en de inwoners informeren over de aanwezigheid en de historie van het cultureel historisch erfgoed.

Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel zoekt hierbij nadrukkelijk samenwerking met eigenaren van monumenten en organisaties actief op het gebied van cultuurhistorie monumentenbehoud en onderwijs.

Op dit moment heeft de Stichting vier Rijksmonumenten in onderhoud en beheer. Dit betreft de torens van Jelsum, Stiens, Feinsum en Hijum. Dit is inclusief de torenuurwerken.

Financiële middelen komen voort uit subsidies, fondswerving, donaties en schenkingen.

 

content image

Nieuws

OPEN MONUMENTENDAGEN 2019

09-09-2019

Het thema van de Open Monumentendagen 2019 is "Plekken van Plezier". Eeen kerk en een doktershûs roepen niet direct die associatie op. Bij een kerk en een doktershûs wordt al snel gedacht aan lijden en verdriet, maar het zijn vooral plekken van hoop, in een religieuze context verbonden met "geloof en liefde" en in medische zin hoop op genezing. Tegenwoordig is een kerkelijk monument vaak een stilteplek van verwondering over en bewondering voor een ver verleden, terwijl een statig doktershûs een historisch cachet geeft aan een doprsgezicht. De stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel ( SML ) en Stinze Stiens laten je meegenieten van deze "Plekken van Plezier" in Stiens en omgeving. Lees meer op pagina: Aktueel.

Lees verder

Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel
Moundyk 16
9051 AH Stiens

058-2571293
info@stichtingmonumentenzorgleeuwarderadeel.nl