content image

Missie

Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel is een stichting die zich inzet voor het behoud van monumenten in de voormalige gemeente Leeuwarderadeel. De stichting wil dit doel bereiken door monumenten in eigendom te verkrijgen, te restaureren of te onderhouden. Daarnaast wil de stichting de gemeente Leeuwarden adviseren over monumenten en de inwoners informeren over de aanwezigheid en de historie van het cultureel historisch erfgoed.

Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel zoekt hierbij nadrukkelijk samenwerking met eigenaren van monumenten en organisaties actief op het gebied van cultuurhistorie monumentenbehoud en onderwijs.

Op dit moment heeft de Stichting vier Rijksmonumenten in onderhoud en beheer. Dit betreft de torens van Jelsum, Stiens, Feinsum en Hijum. Dit is inclusief de torenuurwerken.

Financiële middelen komen voort uit subsidies, fondswerving, donaties en schenkingen.

 

content image

Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel
Moundyk 16
9051 AH Stiens

058-2571293
info@stichtingmonumentenzorgleeuwarderadeel.nl