Beleidsplan

In 2011 heeft het bestuur van de Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel een beleidsplan voor een periode van vijf jaar vastgesteld.

Het Beleidsplan 2011-2016 biedt ten aanzien van het gemeentelijk monumentenbeleid inzicht in de achtergronden van de organisatie, de gestelde doelen, werkwijze, planning en financiën.

Op dit moment zijn we bezig om het beleidsplan te actualiseren voor de komende jaren. Tevens wordt het nu in overleg met de gemeente Leeuwarden afgestemd op de situatie die is ontstaan na de fusie op 1 januari 2018