Beleidsplan

In 2011 heeft het bestuur van de Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel een beleidsplan voor een periode van vijf jaar vastgesteld.

Het Beleidsplan 2018 - 2024 biedt ten aanzien van het gemeentelijk monumentenbeleid inzicht in de achtergronden van de organisatie, de gestelde doelen, werkwijze, planning en financiën.