Monumenten in Hijum

1. Lege Hearewei 3, 9054 KB Hijum; Sint-Nicolaas Kerk

De oude dorpskerk, toegewijd aan Sint-Nicolaas, is in het tweede kwart van de 12de eeuw van tufsteen gebouwd. Zij heeft een vijfzijdig gesloten koor (15de eeuw) en een ingebouwde zadeldaktoren. Die vormt met de zijruimten een westwerk, waarvan de noordelijke zijruimte op de verdieping ook nog een tongewelf bezit. Het muurwerk van het schip vertoont spaarvelden, lisenen en rondboogfriezen.

 

De romaanse Sint Nicolaaskerk uit de 12e eeuw staat op een terp, die vrijwel geheel is afgegraven. De kerk is grotendeels uit tufsteen opgetrokken. Op dit moment wordt de kerk niet veel gebruikt; het gebouw is wel te bezichtigen.

Bron: 36x Leeuwarden, Peter Karstkarel.

Klik op een foto voor een vergroting

 

2. Betonnen brug, Hegehearewei Hijum.

 

Mariëngaardbrug.

De betonnen, vaste BRUG uit 1931 is ontworpen in 1930 door de gemeente-architect van Leeuwarderadeel J. Smits. Het strakke ontwerp is karakteristiek voor de betonnen bruggen in Friesland uit de Interbellumperiode: symmetrie met kubistische detaillering. De zogeheten Mariëngaarderbrug over de Hijumervaart was gemeenschappelijk eigendom van de gemeenten Leeuwarderadeel en Ferwerderadeel. De oude verkeersbrug, of tille, verkeerde in slechte staat en voor de verbetering ervan werden twee plannen uitgewerkt. Plan A betekende herstel met behoud van onderdelen; plan B betekende ruimen van de oude brug en vernieuwen in gewapend beton (f 7000,-). Er werd voor plan B gekozen. De brug ligt hoog boven de Hijumervaart. De aanleg werd uitgevoerd door de firma Johan Magree's Handel en Industrie, gevestigd te Franeker. De voet van de landhoofden is recentelijk versterkt door een aangestorte betonnen rand binnen een hardhouten beschoeiing.

Omschrijving

De brug is uitgevoerd in grof kiezelbeton en is zowel in de lengte- als in de breedterichting symmetrisch. De doorvaartopening is rechthoekig en afgezet met een ijzeren hoekprofiel; de hoeken van de doorvaartopening worden 'beschermd' door vier meerpalen met een paalmuts en haalpen. De vleugelmuren van de landhoofden liggen in de lengterichting van de brug; met een kwartronde insnoering vernauwen ze tot de breedte van het brugdek. De balustrade op de vleugelmuren en het brugdek zijn aan de buitenzijde enigszins opgedikt en aan de bovenzijde afgesloten door een ijzeren buis. Begin- en eindpunt van de buis zijn opgenomen in een blokvormige versiering en op de betonnen balustrade bevestigd door middel van ijzeren manchetten.

 

Klik op een foto voor een vergroting.