Financieel en juridische zaken

Het bestuur van de Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel bestaat uit vijf leden die allen op vrijwillige basis hun taak uitvoeren.

  • De stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01079853, RSIN 813825398
  • De stichting is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status verleend onder nummer 8138.25.398
  • De stichting heeft bankrekening IBAN: NL46RABO 0146555848