Monumenten in Stiens

1. Langebuorren 1, 9051 BD Stiens; 19e eeuws pand (Vitushûs)

Klik op een foto voor een vergroting.

2. Pieter Jellessingel 1, 9051 BV Stiens; St. Vituskerk

De Sint-Vituskerk is een robuuste kerk met een forse zadeldaktoren. Het romaanse tufstenen schip werd aan het einde van de 11de of begin van de 12de eeuw gebouwd. De muren vertonen grote spaarvelden met daarin (dichtgezette) kleine rondboogvensters. Het koor is iets smaller dan het schip en is in de 13de eeuw van baksteen gebouwd. Dit koor bezit een vijfzijdige sluiting, die in de 19de eeuw nog eens is vernieuwd. Met de verhoging en de vele reparaties van het schip vertoont het muurwerk van de kerk een boeiend historisch tapijt. De toren dateert uit de 15de eeuw en is opgebouwd uit vier geledingen. Er hangen drie klokken in, één uit 1381, een tweede die Arent van Wou in 1509 goot en een derde uit 1607 van de hand van Gregorius van Hall. Het interieur bevat enkele 17de-eeuwse herenbanken en een 18de-eeuwse kansel. Onder de grafzerken valt een grote portretzerk voor Philips van Boshuysen en diens vrouw Anna van Eysinga uit het midden van de 17de eeuw op.

Bronvermelding: 36X Leeuwarden, Peter Karstkarel.

Klik op een foto voor een vergroting.

3. Smelbrêge 6, 9051 BH Stiens; woonhuis (Doktershûs)

Klik op een foto voor een vergroting.

4. Smelbrêge 15 en 14, 9051 BH Stiens; woonhuis

Klik op een foto voor een vergroting.

6. Bij Bredyk 27, 9051 HZ Stiens; poldermolen uit 1913

Klik op een foto voor een vergroting.

7. Wurgedyk 18, 9051 LE Stiens; poldermolen uit 1879.

Klik op een foto voor een vergroting.

8. Slachtedyk 1a bij Feinsum.

Klik op een foto voor een vergroting.

 

 

 

Gemeentelijke monumenten in Stiens:

1. Molen De Hoop

2. NFLS loods

Klik op een foto voor een vergroting.