2011

Open Monumentendag 2011

30-08-2011

Thema: nieuw gebruik – oud gebouw

Op zaterdag 10 en zondag 11 september 2011 organiseert de Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel, samen met de plaatselijke kerken, Dekemastate en de Túnmanswente namens de landelijke organisatie de jaarlijkse open monumentendag. In 25 jaar is de Open Monumentendag uitgegroeid tot een van de grootste culturele evenementen van Nederland. Het jubileum wordt samen met de comités en het publiek uitbundig gevierd. Er staan in 2011 tal van activiteiten op stapel. Bij 25 jaar Open Monumentendag hoort een speciaal thema: Nieuw gebruik – Oud gebouw. Centraal staan de monumenten die een nieuwe functie, een nieuw gebruik, een nieuw leven gekregen hebben. Vaak een heel andere dan waarvoor ze ooit gebouwd werden.

In de gemeente Leeuwarderdeel heeft Monumentenzorg Leeuwarderdeel een elftal gebouwen geselecteerd waarvan de functie een andere is, dan waarvoor het oorspronkelijk gebouwd is. Allicht zullen in het landelijk gebied andersoortige panden een verandering van bestemming ondergaan dan in de stedelijke gebieden. Zo zal bijvoorbeeld het gebruik van een boerderij tot woonbestemming op het platteland een bijna vanzelfsprekende mogelijkheid zijn. De vraag is echter welke overweging ten grondslag ligt aan enerzijds het behoud van een gebouw en anderzijds de functieverandering van het gebouw. De een zal hiertoe besluiten om de schoonheid van het gebouw, terwijl de ander dit om economische reden doet. Kortom elk van de gebouwen heeft een verhaal dat de verandering, die de gebruikers of eigenaren er aan hebben geven, duidelijk maakt.

Op onderstaande routekaart van de gemeente treft u de genummerde locaties aan. Deze locaties zullen herkenbaar zijn aan de Open Monumenten vlag en zullen in een aantal gevallen te bezichtigen zijn. Hier zullen de gebruikers eventueel informatie geven. In de andere gevallen rest het aanschouwen van de betreffende panden. De gratis brochure met routekaart geeft in grote lijnen weer welke veranderingen de geselecteerde gebouwen hebben ondergaan. Inhoudelijke informatie kunt u vinden in het boekwerkje ‘Gebouwen met een veranderde functie in Leeuwarderadeel' dat u bij de verschillende locaties kunt aanschaffen voor de prijs van € 4,00. Tevens zijn een aantal kerken in de route opgenomen. Deze kerken zullen zijn opengesteld, en zullen een eigen interessante invulling geven aan de Open Monumentendag.

Lees verder

Nationale Monumenten Estafette

11-07-2011

 

Dit jaar vindt de viering plaats van 25 jaar Open Monumentendag. Ter ere van haar 25-jarig jubileum organiseert Stichting Open Monumentendag in samenwerking met de gemeentelijke comités de Nationale Monumenten Estafette. Vanaf 26 maart is er elk weekend een ander monument gratis toegankelijk voor publiek. Dat monument, het Open Monument van de Week, behoort tot de nationale toppers van 25 jaar Open Monumentendag. De Estafette voert in 25 weken, langs alle provincies, van De Inktpot in Utrecht naar het Paleis op de Dam in Amsterdam.

Het weekend van zaterdag 9 en zondag 10 juli was Dekemastate het Open Monument van de Week. Vanwege dit feit heeft de directeur van de landelijke Stichting OMD, mevrouw Edith den Hartigh, samen met de leden van het Comité OMD Leeuwarderadeel, Jacomine Hoogendam en Coos Waringa, de sleutel van de Nationale Monumenten Estafette overgedragen.

De openstelling van de Dekemastate valt samen met de Landelijke Open Imkerijdagen. Naast een bezoek aan het Dekema State en haar tuin, kunnen bezoekers langs de afgeschermde bijenstal lopen en uitleg krijgen van de imker op dit pittoreske landgoed.

Lees verder

Overdracht Sint Vitustoren vrijdag 4 maart 2011

03-04-2011

Op 19 december 2007 vroeg gemeente Leeuwarderadeel in het kader van de Regeling rijkssubsidiëring wegwerken restauratieachterstand 2007 een subsidie aan voor de restauratie van de Sint-Vitustoren van de Nederlands Hervormde Kerk aan de Piter Jellessingel 1 te Stiens. Een half jaar later, op 30 juni 2008 verleende de RACM, tegenwoordig de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de gemeente een subsidie € 167.790,00. Dit was 70% van de begrote kosten, die bijna twee-ënhalve ton bedroegen. Op 25 juni 2008, had de provincie Fryslân al op grond van de eigen subsidieverordening een subsidie verleend van € 33.019,00.

Eind 2008 demonstreert de Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel haar bestaansrecht. Enerzijds was het de betrokkenheid om het restauratietraject namens de gemeente te begeleiden, en anderzijds startte zij met het verwerven van geld door middel van publiekacties en fondsen. Uiteindelijk wist de stichting nog eens € 40.000,- voor de restauratie van de Sint Vitustoren te verkrijgen. Zoals bekend, werd eind mei 2010 de voltooiing van de restauratie feestelijk gevierd.

Al eerder heeft de stichting de kerktorens van de kerken in Feinsum, Hijum en Jelsum van de gemeente in eigendom overgenomen. De laatste gemeentelijke kerktoren is op vrijdag 4 maart, tussen de zesde en zevende klokslag van twaalf uur officieel in eigendom worden overgedragen aan de Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel. Wethouder Agda Wachter, namens de gemeente Leeuwarderadeel overhandigde de oude, oorspronkelijke sleutel van de toegangsdeur in de toren, aan voorzitter Gerrit van der Meulen van de Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel. Om aan te geven dat de toren officieel eigendom is van de Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel , mocht wethouder Wachter het merkteken met hulp van koster Buisman op de muur bevestigen.

Na de officiële handelingen werden de vele genodigden van onder andere gemeente, kerk en belangenverenigingen in de ruimte onderin de toren door de prille eigenaar ontvangen. Hier werd men onthaald op een drankje en een hapje. Bij die gelegenheid ontving wethouder Wachter als dank voor haar bestuurlijke begeleiding, uit handen van voorzitter Van der Meulen een fraai verpakte pot lindehoning, met de verwijzing naar de bomenkrans van lindebomen om de kerk.

Lees verder

Overdacht Sint Vitustoren

28-02-2011

Vorig jaar werd na de ingrijpende restauratie de ingebruikname van de Sint Vitustoren  gevierd. Vrijdag  4 maart a.s. zal klokslag 12.00 uur de officiële eigendomsoverdracht van de Sint Vitustoren  plaatsvinden. Bij die gelegenheid overhandigt wethouder Agda Wachter namens de gemeente Leeuwarderadeel de sleutel van de toren aan de voorzitter van de Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel, de heer Gerrit van der Meulen.  Ook zal het monumentenschildje op de torengevel worden aangebracht. Deze toch wel historische gebeurtenis is door iedereen vanaf de Smelbrêge te volgen.

Lees verder

De laatste trein

31-01-2011

Als we dienstregeling van het Noord-Friesche Lokaalspoor van zo’n honderd jaar geleden er op naslaan, dan zou op het moment van de foto de trein uit Harlingen juist in Stiens zijn aangekomen. Een uur later zou het de beurt zijn aan het Dockumer Lokaeltsje dat richting Leeuwarden vertrok.

Naar zeggen is Pro-Rail de afgelopen week begonnen het oude NFLS-spoor vanaf de Lege Hearewei in Stiens tot aan Jelsum te verwijderen. Met snijbranders wordt de rails in handelbare stukken gesneden en in containers geladen. De zware eiken bielzen komen vierkant gestapeld op een kleine goederenwagon. De bewoners van Stiens reageren verschillend. De één is blij dat die ongebruikte spoorlijn verdwijnt, terwijl de ander de herinnering naar het oude spoor laat spreken. Nu verdwijnt die vreemde, laatste trein in de grijze winternevel om nooit weer terug te keren. Vaarwel Dockumer Lokaeltsje.

Lees verder