Monumenten in Jelsum

Jelsum is beschermd dorpsgezicht.

1. Dekemastate, Dekemawei 5, 9057 LC Jelsum.

Klik op een foto voor een vergroting.

2. Hervormde kerk, Op'e Terp 26, 9057 RG Jelsum (met foto's van restauratie in 2020).

De dorpskerk is in de 12de eeuw van tufsteen opgetrokken: het vijfzijdige koor is in de 15de eeuw in baksteen vernieuwd. De noordmuur van het schip vertoont spaarvelden en rondboogfriezen. De toren is in de 13de eeuw verrezen. In het interieur zijn de twee herenbanken, de preekstoel en enkele vroege renaissance zerken van betekenis.

Bron: 36x Leeuwarden, Peter Karstkarel.

Klik op een foto voor vergroting.

3. Op'e Terp 9, 9057 RG Jelsum (voormalig rijksmonument, waarschijnlijk oorspronkelijke dienstwoning Dekemastate; is geheel nieuw gebouwd, maar heeft nog wel rijksmonumentenstatus).

Klik op een foto voor vergroting.

4. Op'e Terp 7, 9057 RG Jelsum; boerderij.

Klik op een foto voor vergroting.

5. Boerderij, Dekemawei 1, 9057 LC Jelsum.

Klik op een foto voor vergroting.

6. Boerderij bij oprijlaan Dekemastate; Dekemawei 3, 9057 LC Jelsum.

Klik op een foto voor vergroting.

7. Brédyk 16, 9057 RC Jelsum; dwarshuisboerderij.

Klik op een foto voor vergroting.

8. Haskedyk 2, 9057 LB Jelsum; boerderij Haskerazathe met koetshuis.

Klik op een foto voor vergroting.

9. Langhústerdyk 1, 9057 RJ Jelsum; boerderij Vijverzathe; tuin, hekken enz. van Vijverzathe;

Klik op een foto voor vergroting.

10. P. Rindertsreedsje 3, 9057 LH Jelsum; boerderij.

Klik op een foto voor vergroting.