Onze torenuurwerken

Al onze torenuurwerken dateren van de 1e helft van de 17e eeuw. Van de uurwerken van Jelsum en Stiens weten we het juiste jaartal; respectievelijk 1605 en 1622. Al deze uurwerken zijn van smeedijzer en zijn destijds door een smid gemaakt.

Door de jaren heen zijn er de nodige restauraties verricht aan de uurwerken. In oorsprong zijn het waaguurwerken die eind 17e eeuw omgebouwd zijn naar slingeruurwerken. Na verloop van tijd zijn er uiteraard onderdelen vervangen. Een principiële verandering vond plaats in de jaren 70 van de vorige eeuw. De uurwerken worden nu elektronisch aangedreven in plaats van door gewichten. Bij de laatste restauraties is dit allemaal gelukkig teruggedraaid en worden de uurwerken weer aangedreven door gewichten. Deze restauraties hebben in 2012, 2015, 2017 en 2019 plaatsgevonden voor respectievelijk Jelsum, Stiens, Feinsum en Hijum.

De kosten van deze restauraties zijn voor de helft gefinancierd door de Provincie Fryslân. Daar zijn we de Provincie erg dankbaar voor. Een voorwaarde bij deze subsidie is dat we deze uurwerken een aantal keren per jaar voor publiek toegankelijk moeten maken. Helaas is dit moeilijk te realiseren vanwege veiligheidseisen vanuit de Arbowet.

Om het toch mogelijk te maken dat deze uurwerken publiekelijk worden, hebben we videofilms laten maken van de uurwerken. Onderstaand kunt u deze videofilms aanklikken. Wij wensen u veel plezier bij het bekijken hiervan.

N.B. Na afloop van de film (als de naam van de stichting weer in beeld komt) s.v.p. op de "pagina terug" knop van uw browser drukken. U komt dan weer in dit scherm en kunt eventueel een volgende film bekijken.

Uurwerk toren Stiens: Klik hier     

Uurwerk toren Hijum: Klik hier

Uurwerk toren Feinsum: Klik hier

Uurwerk toren Jelsum: Klik hier