2012

Grafsteen Grietje Landmeter

03-09-2012

Vorig jaar is bij Tresoar te Leeuwarden de oude, bewaard gebleven grafsteen van Grietje Landmeter, de moeder van Pieter Jelles Troelstra, bij toeval ontdekt. Zij overleed op nog jonge leeftijd op 12 mei 1871 te Stiens.

In overleg met de Protestantse Gemeente Stiens heeft het bestuur besloten de steen terug te laten keren naar de begraafplaats bij de Sint Vituskerk om de herinnering aan haar en de jeugdjaren van Troelstra levend te houden.

Vrijdagmiddag 18 mei 2012 om drie uur zal de grafsteen een prominente plaats bij het kerkhof krijgen. De onthulling van de steen zal worden verricht door de heer Bertus Mulder, oud-gedeputeerde voor de PvdA in Fryslân. Ter gelegenheid hiervan zal een gedicht van Pieter Jelles Troelstra worden voorgedragen.

In het periodiek nieuwsmonument treft u enige fragmenten aan van de door Troelstra geschreven herinneringen aan zijn moeder.

Lees verder

Open monumentendag 2012

03-09-2012

In het weekend van 8 en 9 september is het weer de jaarlijkse Open Monumentendag. Zaterdag 8 september, tijdens de Braderie, zal het gemeentehuis in Stiens speciaal voor deze gelegenheid zijn geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Dit jaar gaan vooral groene monumenten open want het thema is Groen van Toen. U kunt ontdekken hoe de natuur in ons land door de eeuwen heen is ontworpen, beheerd, gebruikt en gekoesterd maar ook zich heeft ontwikkeld. Met het thema ‘Groen van Toen’ gaan we naar buiten, begeven we ons tussen cultuur en natuur en ervaren de groene monumenten.

Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel , Dekemastate, Martenastate en de kerken hebben gezamenlijk de gemeentelijke Open Monumentendag georganiseerd. Met Groen van Toen wordt aandacht gevraagd voor het monument in relatie met zijn groene omgeving. De reden om juist dit jaar voor dit thema te kiezen is dat 2012 het Jaar van de Historische Buitenplaats is. Hierin nemen vooral de beide states een prominente plaats in. Veel groene monumenten zijn nadrukkelijk ontworpen en aangelegd, zoals tuinen en parken, begraafplaatsen, landgoederen en buitenplaatsen.

Zo kunt u de parken van de buitenplaatsen Dekemastate en Martenastate bezoeken maar ook de kerken met de begraafplaatsen. In het gemeentehuis te Stiens is vanaf begin juli een tentoonstelling met het thema Groen van Toen van start gegaan. Hier kunt u o.a. het programma van de Open Monumentendag in Leeuwarderadeel verkrijgen.

Aansluitend bij het thema geven zowel de landelijke Stichting Open Monumentendag als Monumentenzorg Leeuwarderadeel de publicatie Groen van Toen uit en zal te verkrijgen zijn in het gemeentehuis.

Lees verder