Bestuur

Bestuur Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel per 1 juli 2017

Dhr. Y. Visser
Voorzitter

Dhr. J. bij de Leij
Secretaris

Dhr. J.S. Zoethout
Penningmeester

Dhr. T.J. Dijkstra
Beleidszaken

Dhr. J. van Amerongen
Bouwzaken

R. Stavast
Ondersteuning