Disclaimer

Disclaimer Website

 

Website: www.stichtingmonumentenzorgleeuwarderadeel en alle onderliggende pagina’s;

Gebruiker: bezoekers van de website;

Bedrijf: Dekker Creatieve Media & Druk te Leeuwarden, de bevoegde uitgever van de webpagina.

 

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 

Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel (hierna te noemen SML) werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.

SML geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.

SML biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.

SML is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt;

SML verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleent;

SML kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook geleden door het gebruik van de informatie op onze website;

SML) zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen.

SML kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website;

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website.

 

Disclaimer met betrekking tot het bezoek aan monumenten welke bij de Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel in beheer, onderhoud en eigendom zijn.

De Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel (hierna te noemen SML) is op geen enkele wijze aansprakelijk voor geleden schade die personen en/of dieren oplopen en/of schade die aan  goederen ontstaat als gevolg van het bezoeken, al dan niet bij georganiseerde evenementen, van monumenten die bij de stichting in beheer, onderhoud en eigendom zijn.

 

Deze disclaimer is opgesteld en op de website van de stichting geplaatst op 26-03-2021 om 17.15 uur.