Nieuws van 2022

In 2022 zijn videofilms gemaakt van onze torenuurwerken. Via onze hoofdpagina zijn de films te bereiken.

In november 2022 zijn de bomenrijen rondom de Sint Vituskerk in Stiens gesnoeid.

Open monumentendag 2022.

 

Op 10 september 2022 is het weer Open Monumentendag.

Zie voor meer nieuws onder de kop "Persberichten 2022".